Νοσος των λεγεωναριων – η λυση της Uponor

Nikos Papageorgiou

Πλεονεκτήματα της εγκατάστασης-βρόγχου από την Uponor

Ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, εμπορικά κτήρια και κατοικίες οφείλουν να διασφαλίζουν την υγιεινή για την ασφαλή χρήση πόσιμου νερού. Οι διαχειριστές συστημάτων είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση μιας υγιεινής ασφάλειας στο πόσιμο νερό.

Οι αγωγοί νερού οφείλουν να ελέγχονται τακτικά για λεγεωνέλλα. Η λεγεωνέλλα πολλαπλασιάζεται τόσο στους αγωγούς ζεστού όσο και του κρύου νερού λόγω της στασιμότητας και της μη τήρησης της θερμοκρασίας στην περιοχή από 25 έως 50 ° C. Τα συστήματα πόσιμου νερού υποβοηθούνται με τις γωνίες ροής U, οι οποίες χρησιμοποιούνται στο σημείο σύνδεσης της βρύσης. Αυτό δημιουργεί τον εγκατάσταση βρόγχου και αποτρέπει αξιόπιστα τις ζώνες στασιμότητας.

Δείτε παρακάτω πώς με την εγκατάσταση-βρόγχου με την Uponor μπορείτε να αποφύγετε τα προβλήματα της νόσου των λεγεωνάριων.

Εγκατάσταση-βρόγχου με την Uponor